แผนที่บริษัทมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าข้อมูลหรือสินค้าและบริการอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่ต้องการเดินทางเพื่อติดต่องานหรือมาเพื่อใช้บริการยังหน่วยงานของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสถานบริการต่างๆ เช่น คลีนิก ห้างร้าน โรงแรม โรงเรียน สปา เป็นต้น ที่ Black Rabbit Host มีบริการออกแบบแผนที่ให้อย่างสวยงามและมีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

 

ออกแบบแผนที่
3,000 บาท
– ออกแบบแผนที่ให้ลูกค้าเลือก 2 แบบ
– สามารถแก้ไขแผนที่ได้ 3 ครั้ง
– ไฟล์ที่ได้ ai, png, gif และ jpg
– ส่งไฟล์ให้ทางอีเมล์หรือลงแผ่น CD (ถ้าต้องการ)
– ลูกค้าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ 100%

 

หมายเหตุ:
– ชำระเงินมัดจำ 50% หลังจากการส่งงานให้ลูกค้าดูครั้งแรก และไม่สามารถคืนเงินมัดจำได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
– ชำระเงินส่วนที่เหลือหลังส่งมอบงานแล้ว
– ทาง Black Rabbit Host ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการออกแบบแผนที่

 

ผลงานแผนที่ที่ผ่านมา

map4-01-e14046261343041421038499160